Locatie :
Alkmaar
Email :
info@dejong bewindvoering.nl
Bel Ons :
06-58713554

Beschermingsbewind

De Jong Bewindvoering > Beschermingsbewind
Beschermingsbewind

Iemand van 18 jaar of ouder die wegens zijn of haar lichamelijke of geestelijke toestand of wegens verkwisting of het hebben van schulden niet in staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen kan via de kantonrechter een bewindvoerder toegewezen krijgen (artikel 1:431 BW).
De persoon van wie een (een deel van het) vermogen onder bewind wordt gesteld, wordt rechthebbende genoemd. De rechthebbende wordt handelingsonbevoegd. Hij of zij kan niet meer zonder toestemming van de bewindvoerder vermogensrechtelijke rechtshandelingen verrichten. Het bewind is bedoeld om de vermogensrechtelijke positie van rechthebbende te beschermen.

Taken van de bewindvoerder

 • Openen van een beheer- en leefgeldrekening;
 • Inventariseren van de inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
 • Opstellen van het budgetplan;
 • Aanschrijven van inkomsten en uitgaven;
 • Doorbetaling van de vaste lasten;
 • Postverwerking en tevens de post naar u toe verzenden;
 • Aanvragen van toeslagen;
 • Aanvragen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en bijzondere bijstand;
 • Aangifte Inkomstenbelasting (Box 1);
 • Verstrekken van een online inlog;
 • Afsluiten van verplichte verzekering(en);
 • Betalingsregelingen treffen met schuldeisers (indien van toepassing);
 • Voorbereiden van aanvraag schuldhulpverlening/WSNP (indien van toepassing);
 • Jaarlijkse rapportage aan de rechtbank.

Ook mensen met een eenmanszaak of zzpers kunnen vrijblijvend informatie opvragen om te bespreken wat de beste oplossing kan zijn.

Als beschermingsbewind niet passend is, kunt u ook bij ons terecht voor budgetbeheer.

Tarieven

De tarieven worden tevens besproken tijdens het (vrijblijvende) intakegesprek.

De kosten van beschermingsbewind worden vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De kosten van budgetbeheer worden niet vastgesteld door het Ministerie.

Voor de kosten wordt door De Jong Bewindvoering VOF bijzondere bijstand aangevraagd bij de gemeente en zij bepalen of de kosten worden vergoed, rekening houdend met het inkomen en vermogen.