Locatie :
Alkmaar
Email :
info@dejong bewindvoering.nl
Bel Ons :
06-58713554

Executeur

Executeur

De executeur (voorheen: executeur testamentair) dient er namens alle erfgenamen voor te zorgen dat de nalatenschap wordt beheerd in de periode tussen het openvallen van de erfenis en het moment dat de nalatenschap is afgewikkeld.
De werkzaamheden van een executeur kunnen bestaan uit het beëindigen van de vaste lasten, inventariseren schulden, het leeghalen van de woning en het regelen van de uitvaart. De exacte werkzaamheden staan in de wet en eventueel in het testament.
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is de executeur verplicht de erfgenamen te informeren over wat hij precies doet. Na het afronden van zijn taken moet de executeur rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

De beloning voor een executeur is wettelijk geregeld. Deze vergoeding is 1 procent van het vermogen op de dag van overlijden. Het kan zijn dat in het testament staat dat de beloning hoger of lager moet zijn.