Locatie :
Alkmaar
Email :
info@dejong bewindvoering.nl
Bel Ons :
06-58713554

Klachtenregeling

De Jong Bewindvoering > Klachtenregeling

Ondanks het feit dat De Jong Bewindvoering VOF altijd rekening houdt met de belangen van onze cliënt, kan er om verschillende redenen bij een cliënt een klacht ontstaan.
Met deze klacht kunt u uiteraard altijd bij de behandelend bewindvoerder terecht. Een goed gesprek kan de klacht misschien oplossen.

Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij uw bewindvoerder.

Onderstaand is de klachtenregeling als bedoelt in artikel 6 van het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.

  1. Een klacht die wordt ingediend door degene die gerechtigd is het bewind te verzoeken als bedoeld in artikel 432, eerste en tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, wordt op onderstaande wijze afgewikkeld.
  2. De klacht kan schriftelijk naar ons postadres, of digitaal naar ons emailadres bij ons worden ingediend.
  3. De klacht zal door de behandelend bewindvoerder binnen 6 weken worden afgehandeld.
  4. Indien de klacht gegrond wordt verklaard zal, mogelijk door middel van een gesprek met de klager, zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen 6 weken) een oplossing gezocht en geïmplementeerd worden. Bij de gegrondverklaring van een klacht zal altijd het relevante werkproces worden aangepast aan de hand van de klacht.
  5. Indien de klacht ongegrond wordt verklaard, zal een nadere toelichting worden verstrekt.
  6. Bij ongegrondverklaring van de klacht bestaat de mogelijkheid tot indienen van de klacht bij de kantonrechter. U dient uw schriftelijke klacht in dat geval te richten aan de kantonrechter, ter attentie van het bewindsbureau van de rechtbank waar de onder bewindstelling is uitgesproken. Voeg uw eerder gestuurde schriftelijke klacht alsmede de reactie van uw bewindvoerder mee aan de rechtbank. Geeft de rechter u gelijk? Dan bepaalt de rechter hoe uw bewindvoerder de situatie kan oplossen.