Locatie :
Alkmaar
Email :
info@dejong bewindvoering.nl
Bel Ons :
06-58713554

Over

Aangezien het een grote stap kan zijn om de financiën uit handen te geven en een vertrouwensrelatie belangrijk is, is het fijn om te weten waar De Jong bewindvoering VOF voor staat en wie wij zijn.

Rebecca de Jong
Door de opleidingen Sociaal Cultureel Werk, Sociaal Dienstverlening, HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en de cursus Beschermingsbewind heb ik de juiste theorie geleerd en dit in praktijk gebracht tijdens mijn werk in het sociaal cultureel werk, de verslavingszorg en bewindvoering.

Ik weet door deze ervaringen dan ook dat ik me goed kan verplaatsen in de situatie, gevoelens en leefwereld van mensen.
Ik vind het belangrijk dat u op de hoogte wordt gehouden van uw financiële situatie en zal hierin transparant en open over zijn.
Tevens vind ik samenwerking met eventuele begeleiders belangrijk. Hierdoor kan er voor u de juiste ondersteuning worden gegeven.

Manon Has
In 2021 ben ik gestart met de HBO-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. De keuze voor mijn studie is voortgekomen uit mijn interesse voor Bewindvoering. Doordat het een deeltijdstudie betreft ben ik direct aan de slag gegaan als stagiaire bij De Jong Bewindvoering. Inmiddels ben ik in dienst getreden als assistent bewindvoerder en zie ik mijzelf graag doorgroeien naar bewindvoerder.

Graag wil ik iets betekenen voor mensen die er op financieel gebied niet uitkomen. Daarnaast vind ik de vertrouwensband met een cliënt erg belangrijk. Ik hecht dan ook veel waarde aan persoonlijk contact zodat ik de persoon en diens verhaal goed kan leren kennen. Dit motiveert mij om het beste voor de cliënt te realiseren.

Wij werken samen met een ander bewindvoerderskantoor zodat we ervaringen kunnen uitwisselen en indien nodig voor elkaar kunnen waarnemen.

Wij voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren per 1 april 2014), getoetst door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Tevens zijn wij benoemd door het Bewindsbureau van de Rechtbank Noord Holland (Alkmaar).