Locatie :
Alkmaar
Email :
info@dejong bewindvoering.nl
Bel Ons :
06-58713554

Privacy Policy

De Jong Bewindvoering > Privacy Policy

De Jong Bewindvoering VOF respecteert de privacy van de cliënten. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgen ervoor dat deze vertrouwelijk worden behandeld. Onze werkwijze is conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruik van gegevens
De door de cliënt verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor werkzaamheden die nodig zijn om goed bewind te kunnen uitvoeren. Hiertoe kunnen gegevens gedeeld worden met derden. De door De Jong Bewindvoering ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van cliënt gegevens te respecteren en zich te houden aan de AVG.
De gegevens worden verwerkt in software van OnView. Cliënten kunnen ook toegang hebben tot deze gegevens middels het inloggen via een beveiligde gedeelte op de website van Onview.

Gegevensopslag
De Jong Bewindvoering VOF bewaart digitaal de gegevens in een beveiligde omgeving.
Als cliënten gegevens aan willen passen, in willen zien of laten verwijderen dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij De Jong Bewindvoering.
Tevens worden de gegevens digitaal opgeslagen op een beveiligde omgeving van Onview.

Bewaartermijn
De bewaartermijn van het dossier is conform de wettelijke vereisten hieromtrent.
Als het bewind wordt overgedragen aan een andere bewindvoerder of cliënt zelf dan zal bij overdracht het volledige dossier worden afgesloten en overgedragen.