Locatie :
Alkmaar
Email :
info@dejong bewindvoering.nl
Bel Ons :
06-58713554

Testamentair Bewind

De Jong Bewindvoering > Testamentair Bewind
Testamentair Bewind

Testamentair bewind beschermt het vermogen dat wordt nagelaten. Wanneer dit bewind wordt ingesteld kan de erfgenaam niet zelf het beheer voeren over het na te laten vermogen.
Dit kan wenselijk zijn wanneer de erfgenaam niet zelf in staat wordt geacht om goed met het vermogen om te gaan. Dit kan onder andere zijn vanwege de leeftijd of specifieke omstandigheden van de erfgenaam.
Het hebben van een verslaving, problematische schulden of een beperkt verstandelijk vermogen van de erfgenaam of andere omstandigheden kunnen ertoe leiden dat testamentair bewind zinvol is.

Regelmatig komt het voor dat een testamentair bewindvoerder binnen de familie wordt benoemd. In de praktijk kan dit tot onenigheid of spanningen leiden. Het is belangrijk om de familieverhoudingen goed te houden, maar soms is dit lastig omdat iemand ook bij testament tot bewindvoerder is benoemd.
Vaak is in de notariële akte ook de mogelijkheid opgenomen om een opvolgende bewindvoerder te benoemen. De Jong Bewindvoering kan in dat geval het testamentaire bewind gaan voeren.

De beloning is wettelijk geregeld. Deze vergoeding is 1 procent van het vermogen op de dag van overlijden. Het kan zijn dat in het testament staat dat de beloning hoger of lager moet zijn.